Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

4th Suit Spades: Τι γίνεται με τις πίκες;Λίγα λόγια για το "4ο χρώμα πίκες":
Ένα μεγάλο θεωρητικό «κενό» υπάρχει στην Ελλάδα στην αγορά:

1 - πάσο – 1 - πάσο
1 - πάσο – 1

Κανείς δεν είναι βέβαιος τι ακριβώς σημαίνει και με τι χέρια την κάνει ο απαντών.
Από την άλλη πλευρά, επικρατεί και ένα «χάος» σε αυτό που λέμε: «Εμείς παίζουμε Walsh… την ανάπτυξη μετά βέβαια στο περίπου» το ρημάδι… ή απλά «Εμείς λέμε πάντα το μαζέρ μας - βέβαια στη συνέχεια αν πούμε μινέρ ο συμπαίκτης δεν ξέρει αν εχουμε 6φυλλο μινέρ 4φυλλο μαζερ  ή 5φυλλο μαζερ κλπ κλπ».
Αντίστοιχα κανείς δεν είναι βέβαιος τι θα καταλάβει ο συμπαίκτης του σε αυτή την αγορά:

1 - πάσο – 1 - πάσο
1 - πάσο – 2


Φυσικά για να μπορούμε να καταλάβουμε τις αγορές, θα πρέπει να έχουμε πρώτα συμφωνήσει στη σημασία τους με τον συμπαίκτη και φυσικά να ξέρουμε πως συνεχίζεται η αγορά, πότε μπορούμε να πασάρουμε κλπ.

Περιγραφή της σύμβασης του «4ου χρώματος πίκες»

1η Περίπτωση: 4ο χρώμα 1 (forcing για ένα γύρο)
Ο απαντών αγοράζει 1 με:
Α) Όλα τα χέρια που έχουν 4 φύλλα στις
Β) Τα δυνατά χέρια (GF) με κοντρόλ στις και 6+φ
Γ) Τα δυνατά χέρια (GF) με κοντρόλ στις και φιτ στις .

Απαντήσεις του ανοίξαντος στη 1, με 4φυλλο φιτ:
1 - πάσο – 1 - πάσο
1 - πάσο – 1 - πάσο
?
2: 12-14π
3: 15-17π (αν.κατ…υπολογίζουμε total points)
3: 18-19π (αν. κατ, κοινώς τα 16-17άρια με σόλο σικάν )
      Ο λόγος που χρησιμοποιούμε την αγορά 3, είναι για να μην περνάμε τα 3ΧΑ σε περίπτωση που ο απαντών έχει το δυνατό χέρι χωρίς 4φ.

Οι απαντήσεις του ανοίξαντος χωρίς 4φ, είναι φυσικές με τα άλματα να δείχνουν (15)16-17π.
Γνωρίζουμε φυσικά ότι η επαναδήλωση 1, μας έχει περιορίσει σε χέρι ανοίγματος με άνω όριο τους 17πόντους από ονέρ.

2η Περίπτωση: 4ο χρώμα 2 (forcing για ένα γύρο – συνήθως για μανς)
Ο απαντών αγοράζει 2 με:
Α) Όλα τα GF χέρια χωρίς κοντρόλ στις
Β) Τα τουλάχιστον προτασιακά χέρια με φύλλα στα μινέρ που θέλουν να βρουν τη σωστή μανς (υπάρχει;… μήπως σλεμ;…)
Γ) Τα GF χέρια με 6φ ή φιτ στις , χωρίς κοντρόλ στις .

Η αγορά 2 λοιπόν, έχει ως κύριο στόχο, να βρεθεί κράτημα στις .

Έτσι ο ανοίξας με κράτημα στις αγοράζει ως εξής:
1 - πάσο – 1 - πάσο
1 - πάσο – 2 - πάσο
?
2ΧΑ: 12-13π (πασάρεται)
3ΧΑ: 14-15π (αν έχει 15, τότε είναι κοντός στα )
3 : 16-17π (σόλο ή σικάν  να παιχτούν τα 3ΧΑ από το άλλο χέρι)

Χωρίς κράτημα στις , ο ανοίξας αγοράζει:
1 - πάσο – 1 - πάσο
1 - πάσο – 2 - πάσο
?
3/: 12-13π (πασάρεται)
3: Καλό 14άρι ομαλής κατανομής ή 15άρι με σόλο (F1)
4//* : (15)16-17π ανώμαλης κατανομής
Η αγορά 4 δείχνει 65 (κούπες κακής ποιότητας συνήθως).
Αν το ζευγάρι ανοίγει πάντα 1 με τις 6-5 κατανομές, τότε οι 4δείχνουν 64 καλές χωρίς 3φ

Για περισσότερη θεωρία, ανατρέξτε στην πηγή - εγκυκλοπαίδεια του Bridge: Classic and Modern Conventions (Edited By Magnus Lindkvist)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου