Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013

Για τους λάτρεις του Bergen


Σας αρέσουν οι ιδέες του Marty Bergen και τις έχετε ενσωματώσει στο 2/1 Game Forcing σύστημα που παίζετε;
Μήπως έχετε απλά ακουστά 2 αγορές - απαντήσεις Bergen και τις έχετε στριμώξει στο φυσικό σύστημα Sayc χωρίς να ξέρετε την ανάπτυξή τους και χωρίς να έχετε βρει τρόπο ανάκτησης των «χαμένων φυσικών αγορών»;
Όταν υιοθετείτε μια σύμβαση στο σύστημά σας, καλό είναι να γνωρίζετε την πλήρη ανάπτυξή της και το λόγο για τον οποίο σας χρησιμεύει.
Όταν αυτή η σύμβαση σας «στερεί» φυσικές αγορές, πρέπει πρώτα να βρείτε τρόπο να τις ανακτήσετε και μετά να βάλετε τη σύμβαση αυτή στο σύστημά σας.
Ο Bergen βασιζόμενος στο σύστημα 2/1 GF έφτιαξε μια ακολουθία αγορών που αφορούν τις απαντήσεις σε άνοιγμα 1 σε μαζέρ.
Ξεκινώντας από τη βασική ιδέα με 9 ατού να ανεβαίνει στο επίπεδο 3, έφτιαξε μια ακολουθία απαντήσεων η οποία στη συνέχεια βελτιώθηκε και τελειοποιήθηκε από experts που τη δοκίμασαν.
Έτσι έχουμε τις ιδέες του Bergen, ολοκληρωμένες και έτοιμες για «χρήση» από δεμένα ζευγάρια που έχουν ως βασικό σύστημα το 2/1 GF.


Άνοιγμα 1
    Συμβατικές απαντήσεις:
    1ΧΑ: forcing για 1 γύρο, μπορεί να έχει 13-15 ομαλή κατανομή με 3φ   
               όχι όμως 4333. Σε αυτή την περίπτωση επαναδηλώνει 3ΧΑ.     
    2:  Συμβατικό relay που ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει 2ΧΑ.
              Έχει πάντα 4φυλλο φιτ στις και χέρι τουλάχιστον πρότασης.
              Στη συνέχεια:          
                     3/: προτασιακό χέρι με σόλο (ή σικάν) / αντίστοιχα
                     3     : προτασιακό χέρι με σόλο (ή σικάν)
                     3    : GF με σόλο
                     3ΧΑ   : 16-18π, ο.κ.
                     4     : GF με σόλο
                     4     : GF με σόλο
                     4    : GF χωρίς σόλο με πόντους ανοίγματος αλλά χωρίς 3
                                 κοντρόλ (K:1 κοντρόλ, Α: 2 κοντρόλ)
    2ΧΑ: GF με 4φυλλο φιτ χωρίς σόλο
    3: πρόταση για μανς με 4φυλλο φιτ χωρίς σόλο (10-11π)
    3 : απλή βοήθεια με 4 ατού (7-9π)
    3 : αγορά φραγμού με 4 τουλάχιστον ατού (0-6π)
    3 : GF με σικάν και 4φυλλο φιτ
    3ΧΑ: 13-15π με 4333 κατανομή (το 3φ κούπα κακής ποιότητας)
    4: GF με σικάν και 4φυλλο φιτ
    4: GF με σικάν και 4φυλλο φιτ
Τι γίνεται μετά από παρεμβολή του αντιπάλου στο 2:
Αν ο αντίπαλος κοντράρει τη συμβατική απάντηση 2 που υπόσχεται πάντα 4φυλλο φιτ , τότε ο ανοίξας συνεχίζει ως εξής:

1ΧΑ – (πάσο) – 2* - (κόντρ)
?
Πάσο: μίνιμουμ άνοιγμα, απορρίπτει όλες τις προτάσεις για μανς
ΧΧ   : κοντρόλ με βλέψεις για σλεμ
2ΧΑ : Δέχεται πρόταση για μανς μόνο αν ο απαντών έχει σόλο .
3   : Απορρίπτει πρόταση για μανς με σόλο , αλλά δέχεται με σόλο .
3   : Δέχεται μόνο την πρόταση για μανς με σόλο .
3   : Δέχεται όλες τις προτάσεις για μανς.

Αν ο αντίπαλος παρεμβληθεί με 2ΧΑ αντί για κόντρ, τότε η συνέχεια παραμένει η ίδια με το κόντρ να αντικαθιστά την επαναδήλωση 2ΧΑ.


Άνοιγμα 1
    Συμβατικές απαντήσεις:
    1ΧΑ: forcing για 1 γύρο, μπορεί να έχει 13-15 ομαλή κατανομή με 3φ   
               όχι όμως 4333. Σε αυτή την περίπτωση επαναδηλώνει 3ΧΑ.   
    2ΧΑ:  Συμβατικό relay που ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει 3.
              Έχει πάντα 4φυλλο φιτ στις και χέρι τουλάχιστον πρότασης.
              Στη συνέχεια:          
                     3    : προτασιακό χέρι με σόλο (ή σικάν)
                     3     : προτασιακό χέρι με σόλο (ή σικάν)
                     3    : προτασιακό χέρι με σόλο (ή σικάν)
                     3ΧΑ   : 16-18π, ο.κ.
                     4     : GF με σόλο
                     4     : GF με σόλο
                     4     : GF με σόλο
                     4    : GF χωρίς σόλο με πόντους ανοίγματος αλλά χωρίς 3
                                 κοντρόλ (K:1 κοντρόλ, Α: 2 κοντρόλ)
    3: GF με 4φυλλο φιτ χωρίς σόλο
    3 : πρόταση για μανς με 4φυλλο φιτ χωρίς σόλο (10-11π)
    3 : απλή βοήθεια με 4 ατού (7-9π)
    3 : αγορά φραγμού με 4 τουλάχιστον ατού (0-6π)
    3ΧΑ: 13-15π με 4333 κατανομή (το 3φ κούπα κακής ποιότητας)
    4: GF με σικάν και 4φυλλο φιτ
    4: GF με σικάν και 4φυλλο φιτ
    4 : GF με σικάν και 4φυλλο φιτ

Η παραπάνω «βελτιωμένη» ανάπτυξη, δημοσιεύτηκε στο Bridge World το 1998.
Η αρχική ιδέα του Bergen, είχε δημοσιευτεί στο Bridge World χρόνια νωρίτερα (το 1985) και σε γενικές γραμμές ήταν η παρακάτω:
Μετά από άνοιγμα 1 σε μαζέρ:
1ΧΑ και μετά 3 στο μαζέρ: προτασιακό χέρι με 3φυλλο φιτ
2 στο μαζέρ απευθείας    : (6)7-9π και 3φυλλο φιτ
2ΧΑ : 4φυλλο φιτ και άνοιγμα (χρήση της σύμβασης του Jacoby)
3  : 4φυλλο φιτ και αδύνατο χέρι 7-9π
3  :  4φυλλο φιτ και προτασιακό χέρι 10-11π
3 στο μαζέρ : αγορά φραγμού με 4 τουλάχιστον ατού (0-6π)
3 στο άλλο μαζέρ: 4φυλλο φιτ με κάποιο σόλο, GF. Αν ο ανοίξας θέλει να ρωτήσει το σόλο, αγοράζει το επόμενο βήμα (3 στις 3 και 3ΧΑ στις 3) και ο απαντών δείχνει το σόλο του με βήματα:
1ο βήμα: , 2ο βήμα: και 3ο βήμα: το άλλο μαζέρ
3ΧΑ: ομαλή κατανομή 4333 με 3φυλλο φιτ (συνήθως κακό) και 13-15π.
        Ο ανοίξας μπορεί να περάσει πάσο επιλέγοντας τα 3ΧΑ.
4: 4φυλλο φιτ 17+π ο.κ.
4 : 4φυλλο φιτ καλούτσικο χέρι (λίγο χειρότερο από 2ΧΑ και λίγο καλύτερο
       από το 3.)
4 στο μαζέρ : αγορά φραγμού με 4 τουλάχιστον ατού (0-6π) και ανώμαλη κατανομή (λαμβάνουμε υπόψι μας και το συσχετισμό των μανς).
4 σε άνοιγμα 1: Αδύνατο χέρι με πολλές πίκες, όχι βλέψεις για σλεμ.

Από το 1985,  μέχρι το 1998 οι ιδέες του Bergen εμπλουτίστηκαν και βελτιώθηκαν.
Πολλοί θεωρητικοί έχουν ασχοληθεί με τη συνέχεια της αγοράς μετά από την απάντηση Jacoby 2ΧΑ. Έτσι οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν από «απλές μορφές» μέχρι και πολύ σύνθετες ανάλογα με την όρεξη που έχουν για διάβασμα και για προπόνηση.
Όποιο σύστημα και αν διαλέξει κανείς, θα πρέπει να προσέχει 4 πράγματα:
1.    Να γνωρίζει καλά την ανάπτυξή του (2η, 3η αγορά κλπ).
2.    Να γνωρίζει πως «ανακτά» τις «χαμένες» φυσικές αγορές, όταν τις αντικαθιστά με συμβατικές.
3.    Να διαλέγει συμβάσεις που ταιριάζουν μεταξύ τους έτσι ώστε το αγοραστικό τους σύστημα να είναι πλήρες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον αγοραστικό «αχταρμά».
4.    Η ημιμάθεια είναι πολύ χειρότερη από την αμάθεια!

Συμπέρασμα: Αν κάποιος θέλει να υιοθετήσει το σύστημα του Bergen, πρέπει να μελετήσει το σύνολο των συμβατικών αγορών.
Στην Ελλάδα δυστυχώς, κυκλοφορούν πολλοί παίκτες που λένε «παίζουμε Bergen» και εννοούν απλά και μόνο τις βασικές απαντήσεις 3 και 3 στη μορφή που πρωτοεμφανίστηκαν το 1985 και μάλιστα ενσωματωμένες στο sayc και όχι στο 2/1 GF.

Πηγές του άρθρου:
Εγκυκλοπαίδεια του Bridge Classic and Modern Conventions 2001, edited by Magnus Lingdvist, Better Bidding with Bergen, Marty Bergen 1985

1 σχόλιο:

  1. Έπαιζα παλαιότερα Bergen Raises και άρχισα από νωρίς να αμφιβάλλω για τη χρησιμότητα αλλά και τη συχνότητα εμφάνισής τους.

    Τελευταία φορά που έπαιξα με κάποιον και μου ζήτησε να συμπεριλάβουμε τα BR, δεν εμφανίστηκε ανάλογη περίπτωση σε καμμία από τις 24 διανομές του τουρνουά.

    Ίσως τα πηδήματα (2♠/3♣/3♦) να είναι προτιμότερο να έχουν άλλη χρήση.

    ΑπάντησηΔιαγραφή