Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

Συμβασιομανία ή απλά οι μπριτζολέξεις του 21ου αιώνα! Γνωριμία με το 2way CheckbackΕμβαθύνοντας στις αγορές, τα ζευγάρια προσπαθούν να βελτιώσουν το σύστημά τους. Το 2-way Checkback είναι κλάσεις καλύτερο από τους προκάτοχούς του 2 Checkback Stayman και New Minor Forcing. Αν έχετε όρεξη για μελέτη, είναι η σύμβαση αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη μοντέρνα κάρτα συμβάσεών σας!
Η διαφορά της με τα παλαιότερου τύπου forcing εργαλεία, είναι ότι διαχωρίζει τα προτασιακά χέρια με τα forcing χέρια και κερδίζει αγοραστικό χώρο για να ψάξει το σλεμ!
Επίσης κερδίσει ένα ολόκληρο επίπεδο για να ψάξει τα εντελώς οριακά χέρια κάνοντας game tries.Τέλος, μας δίνει την ευκαιρία να «φρενάρουμε» σε χαμηλό συμβόλαιο σε μινέρ 2 ή 3.
Καλή μελέτη!
2 - way Checkback μετά από επαναδήλωση 1ΧΑ
      - (πάσο) – 1ψ – (πάσο)
1ΧΑ    - (πάσο) - ?
  

Βασικές αρχές του συστήματος:

1.    Οι αγορές 2, 2 και 2ΧΑ του απαντώντος είναι συμβατικές.
2.    Απ’ ευθείας αγορά χρώματος (όχι 3ψ) στο επίπεδο 3 του απαντώντος, είναι forcing για μανς με κατανομή 5-5.
3.    Αγορά 3ψ είναι προτασιακή με 6φυλλο.
4.    Αγορά 2ψ (όταν το ψ είναι μαζέρ) είναι για πάσο.
5.    Παίζουμε strong jump shift στην 1η απάντηση. (Αν παίζετε limit jump shift, τότε παρακάτω η επαναδήλωση 3ψ είναι GF με 6φυλλο καλό χρώμα)

Περιγραφή των συμβατικών αγορών:


1.   Η αγορά 2: 

Είναι transfer για 2. Ο ανοίξας αγοράζει αυτόματα
Γίνεται με αδύνατα χέρια που θα παίξουν 2 (σπάνια) και με χέρια προτασιακά που στη συνέχεια περιγράφουν την κατανομή τους ως εξής:

                             1      -        1
                             1ΧΑ    -        2*
                              2*     -        ?
                         Α) Πάσο = Θα παίξουμε 2
                         Β)2 = 5φ, 4φ, προτασιακό χέρι
                         Γ)2 = 5φ, προτασιακό χέρι
                         Δ)2ΧΑ = προτασιακό χέρι, χωρίς 5φ
                         Ε)3// = 5-5χ, προτασιακό χέρι
                         ΣΤ) 3 = 6φ κακό χρώμα (αλλιώς 3 στο 1ΧΑ)


2.   Η αγορά 2:
Είναι συμβατική αγορά forcing για μανς και γίνεται πρακτικά με ΟΛΑ τα χέρια που δεν έχουν 5-5 κατανομή για να αγοράσουν απ’ ευθείας στο επίπεδο 3 και με αυτά που δεν έχουν κατάλληλο χέρι για να απαντήσουν στο άνοιγμα με strong jump shift (κακό 6φ χρώμα, δίχρωμο χέρι 6-4 κλπ).
Ο ανοίξας στο 2, δίνει περισσότερες πληροφορίες για το άνοιγμά του με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:
 
                            1      -        1
                            1ΧΑ    -        2*
                             ?
                            Α) 2 = 4φυλλη
                            Β) 2 = 3φ, όχι 4φ
                            Γ)3 (3 στο μινέρ που ανοίξαμε) = καλό 5φ
                            Δ)2ΧΑ = τίποτε από τα παραπάνω

Αν το άνοιγμα ήταν 1, τότε έχουμε τα εξής:
                            1      -        1
                            1ΧΑ    -        2*
                                ?
                             Α) 2 = 3φ
                             Β) 2 = μίνιμουμ με καλές , όχι 3φ
                             Γ) 2ΧΑ = γενικό μίνιμουμ, όχι 3φ
                             Δ) 3/ = συγκεντρωμένες αξίες εκεί, μάξιμουμ

              
Παρατηρήσεις πάνω στο 2 GF relay:

1. Μετά την απάντηση του ανοίξαντος στο 2, όλες οι αγορές είναι forcing για μανς και φυσικές.
2. Αν ο απαντών αγοράσει το μαζέρ του οικονομικά ενώ ο ανοίξας αρνήθηκε φιτ, δείχνει κακό 6φυλλο χρώμα με βλέψεις για σλεμ.
3. Αν ο απαντών αγοράσει νέο χρώμα στο επίπεδο 3, τότε δείχνει χέρι 5-4 (ή 6-4) forcing για μανς, αφού αν είχε 5-5 θα το είχε αγοράσει απ’ ευθείας μετά το 1ΧΑ.
4. Προφανώς καθυστερημένο φιτ στο χρώμα το ανοίξαντος στο επίπεδο 3 (μέσω 2), δείχνει χέρι που ψάχνει το σλεμ.
5. Τέλος αγορά 4 σε μινέρ με άλμα, είναι splinter. 3. Η αγορά 2ΧΑ:
Είναι transfer για 3. Ο ανοίξας αγοράζει αυτόματα.
Γίνεται με χέρια που θέλουν να παίξουν 3 οπότε και θα περάσουν πάσο και με 4 τύπους δυνατών χεριών με φιτ στο μινέρ του ανοίξαντος:
1      -        1
1ΧΑ    -        2ΧΑ*
3*    -        ?
          Α) Πάσο = Θα παίξουμε 3.
          Β) 3 = «Έχω φιτ στο μινέρ που άνοιξες, 4φΜ και χαμηλό σόλο»

          Στο παράδειγμά μας δείχνει: 4-5+φ-σόλο.

Γ)3 στο άλλο μαζέρ = «Έχω φιτ στο μινέρ που άνοιξες, 4φΜ και ακριβό
σόλο». Στο παράδειγμά μας θα λέγαμε 3 δείχνοντας:4-5+φ-σόλο.

Δ)3 στο Μαζέρ μας = «Έχω 5Μ-4φιτ στο μινέρ του ανοίγματος -2-2 (5Μ4μ22

Ε)3ΧΑ = «Έχω 4Μ-5φιτ στο μινέρ του ανοίγματος-2-2 (4Μ5μ22

 

*Προφανώς οι αγορές Δ και Έ που δείχνουν 5Μ4μ22 ή 4Μ5μ22 χρησιμοποιούνται όταν ψάχνουμε το σλεμ, ή όταν φοβόμαστε ότι το 3ΧΑ μπορεί να είναι το λάθος συμβόλαιο.
**Επίσης αν το άνοιγμα ήταν 1, τότε το 2ΧΑ χρησιμοποιείται για signoff στα 3.
Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2way Checkback ισχύει όταν οι αντίπαλοι περνάνε πάσο συνεχώς αλλά και στην παρακάτω περίπτωση:
1      -        (1)             – 1Μ –          (πάσο)
1ΧΑ            (πάσο)         -  ? Εδώ ισχύει κανονικά το 2-way Checkback
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου